4

naam
Actualiteiten Omgevingsrecht
Netlaw-sectie
Bestuursrecht
datum
06-06-2023
locatie
Quinton House, Nieuwegracht 60, 3512 LT Utrecht
uitvoering
sectie Bestuursrecht
categorie
Juridisch
docenten
mr. T.E.P.A. Lam
mr. B. Rademaker
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Lezing Tycho Lam13:30 - 15:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Lezing Bert Rademaker16:00 - 18:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Tijdens deze cursus zal Tycho Lam actualiteiten rechtspraak met u bespreken met de nadruk op bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte. 


Vervolgens zal Bert Rademaker ingaan op de Omgevingswet en dan met name de omgevingsvergunning.