4

naam
Actualiteiten Omgevingsrecht
Netlaw-sectie
Bestuursrecht
datum
06-06-2023
locatie
Quinton House, Nieuwegracht 60, 3512 LT Utrecht
uitvoering
sectie Bestuursrecht
categorie
Juridisch
docenten
mr. T.E.P.A. Lam
mr. B. Rademaker
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Lezing Tycho Lam13:30 - 15:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Lezing Bert Rademaker16:00 - 18:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Tijdens deze cursus zal Tycho Lam actualiteiten rechtspraak met u bespreken met de nadruk op bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte. 


Vervolgens zal Bert Rademaker ingaan op de Omgevingswet en dan met name de omgevingsvergunning. 

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl