4

naam
Actualiteiten natuurbeschermingsrecht
Netlaw-sectie
Bestuursrecht
datum
21-09-2021
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bestuursrecht
categorie
Juridisch
docenten
mr. drs. M.M. Kaajan
mr. drs. F. Onrust
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving op het gebied van het natuurbeschermingsrecht.


Daarbij komt zowel de bescherming van Natura 2000-gebieden als de bescherming van soorten aan bod. Uiteraard wordt daarbij ook uitgebreid ingegaan op de stikstofproblematiek (waaronder het huidige wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering).


De cursus geeft u handvatten voor de praktijk, door te focussen op aandachtspunten die bij vergunningverlening en planvorming van belang zijn.


De cursus wordt gegeven door Fleur Onrust en Marieke Kaajan van ENVIR Advocaten. Zij hebben beiden ruime ervaring met het natuurbeschermingsrecht en zijn betrokken bij veel projecten waarbij natuur een prominente rol speelt.