4

naam
Actualiteiten Huurrecht
Netlaw-sectie
Huurrecht
datum
30-09-2021
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Huurrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. E.P.W. Korevaar
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur
inhoud

Ondanks dat het nieuwe huurrecht pas 17,5 jaar geleden is ingevoerd is het aan verandering onderhevig. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt.


De coronacrisis leidt tot veel conflicten over huurprijsvermindering. Ook leidt het tot tal van vragen over de (on)mogelijkheid van verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten. De coronacrisis is wellicht katalysator voor een blijvende verandering van het winkel landschap en nog tijdelijker worden van huurovereenkomsten, zowel van woonruimte, als van commerciële ruimten.


Nieuwe wetgeving lijkt elkaar steeds sneller op te volgen terwijl recente discussies over medehuur en de aanspraak op een vergoeding bij renovatie van woonruimte kennis van actuele jurisprudentie vergen. Onder invloed van recente uitspraken wijzigen de accenten bij de ‘gebruikelijke’ bedrijfsruimte kwesties als huurprijstoetsing, afwijkende bedingen en beëindiging van huur.


Elout Korevaar, advocaat huurrecht en docent aan de Universiteit Leiden neemt met u de actualiteiten door. De vorige cursus van deze docent werd gewaardeerd met het cijfer 8,4.


Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

  • Welke mogelijkheden tot huurprijsvermindering als gevolg van ‘corona’ staan de huurder ten dienste?
  • Welke verweren kan de verhuurder daartegen voeren?
  • Is sprake van een oneerlijk beding in de huurovereenkomst?
  • Over welke (huur)vorderingen is handelsrente verschuldigd?
  • Wanneer is eigen gebruik ‘dringend’?
  • Welke invloed heeft het Tenzij-arrest op de mogelijkheden van ontbinding van een huurovereenkomst vanwege een tekortkoming?
  • Kan een verzoek tot goedkeuring van een afwijkend beding verjaren?
  • Is sprake van medehuur van woonruimte?
  • Wie betaalt de kosten van voorgeschreven maatregelen voortvloeiende uit het activiteitenbesluit milieubeheer?