4

naam
Actualiteiten Huurrecht
Netlaw-sectie
Huurrecht
datum
17-09-2019
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Huurrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. E.P.W. Korevaar
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur
inhoud

Het huurrecht is een veelzijdig rechtsgebied. Het heeft betrekking op de verhuur van een auto, woning, benzinepomp, winkel(centrum) en kantoor. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt. Krantenkoppen over middenhuur, het faillissement van Cool Cat, uit de hand gelopen renovaties en woonfraude geven aan dat het huurrecht middenin de belangstelling staat. Recente wetgeving en intensievere beoordeling door de rechter maken actuele kennis van het huurrecht vereist is om goed te kunnen adviseren.


Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

 • Bestaat al een huurovereenkomst indien overeenstemming bestaat over de essentialia van de huur?
 • Wat is de invloed van de richtlijn oneerlijke bedingen op bepalingen in de huurovereenkomsten met consumenten, bijvoorbeeld t.a.v bewijsbedingen?
 • Wie draagt de bewijslast van kwalificatie van het gehuurde?
 • Is de tendens tot nuancering van de nakoming van de formaliteiten bij opzegging door de huurder juist?
 • Brengt het arrest met beantwoording van prejudiciĆ«le vragen over ontbinding van de huur een verandering met zich mee t.a.v. de bestaande jurisprudentie?
 • Wat zijn de consequenties van enkele aangekondigde wetswijzigingen zoals het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen?
 • Wat is de praktijk van de werking van artikel 7:271 lid  1 BW drie jaar na invoering van de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur?
 • Kan de verhuurder van woonruimte die een renovatie uitvoert op grond van het Portaal-arrest onder de verplichting tot betaling van de wettelijke vergoeding uit?
 • Is het enkele risico van overlast als gevolg van hennep, prostitutie in het gehuurde of verboden wapenbezit voldoende voor ontruiming van het gehuurde?
 • Wat zijn de spelregels voor afrekening van servicekosten van bedrijfsruimte?
 • Wordt de opzegging van dringend eigen gebruik van winkelruimte strenger beoordeeld?
 • Welke tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten krijgt de huurder van winkelruimte?
 • Wordt de goedkeuring van afwijkende bedingen strenger beoordeeld?
 • Kunnen de kosten van afschrijving van een collectieve verwarmingsinstallatie van woonruimte als servicekosten worden doorbelast?
 • En vanzelfsprekend de nieuwste uitspraken en ontwikkelingen die (nog) niet bekend zijn.