4

naam
Actualiteiten Huurrecht
Netlaw-sectie
Huurrecht
datum
08-09-2020
locatie
Jongerius Kantoor, Kanaalweg 64, 3527 KX UTRECHT
uitvoering
sectie Huurrecht
categorie
Juridisch
docent
mr. E.P.W. Korevaar
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur
inhoud

Ondanks dat het nieuwe huurrecht pas 17 jaar geleden is ingevoerd is het aan verandering onderhevig. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt. Ontwikkelingen als stijgende leegstand van winkelruimten, krapte in de grote steden op de woningmarkt en verduurzaming van kantoorgebouwen met label C maken actuele kennis van het huurrecht onontbeerlijk voor goede advisering.


Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

  • Welke invloed heeft het informatieformulier op de ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen;
  • Is beĆ«indiging van huur van winkelruimte alleen mogelijk bij een wezenlijke renovatie;
  • Is een bedrijfspand dat niet voldoet aan het bouwbesluit per definitie gebrekkig?
  • Kwalificeert een afspraak over het gebruik van een niet-individualiseerbare zaak als huur?
  • Wat zijn de consequenties van enkele aangekondigde wetswijzigingen zoals het wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen?
  • Wat is de praktijk van de werking van artikel 7:271 lid 1 BW vier jaar na invoering van de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur?
  • Is de verhuurder van geliberaliseerde woonruimte verplicht tot afrekening van servicekosten?
  • En vanzelfsprekend de nieuwste uitspraken en ontwikkelingen die (nog) niet bekend zijn.


Elout Korevaar, advocaat huurrecht en docent aan de Universiteit Leiden, verzorgt voor ons deze cursus Actualiteiten Huurrecht. Bij de cursus komen alle soorten van huur aan bod, van woonruimte tot winkels en van ongebouwde zaken tot kantoren. Na het volgen van de cursus bent u weer op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving. De vorige cursus van deze docent werd gewaardeerd met een 8,7. 

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl