4

naam
Actualiteiten bestuurs(proces)recht
Netlaw-sectie
Bestuursrecht
datum
03-12-2020
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bestuursrecht
categorie
Juridisch
docent
prof. mr. dr. L.J.A. Damen
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud

Tijdens deze bijeenkomst wordt er stilgestaan bij de consequenties voor de praktijk van bijvoorbeeld de nieuwe lijn inzake
het vertrouwensbeginsel, de intensievere toetsing door de Afdeling, het
streven naar meer maatwerk zoals in de kinderopvangjurisprudentie (zie
ook de komende VAR) of het finaliteitsstreven (ABRvS 24 december 2019,
ECLI:NL:RVS:2019:4403 (Zicob 3), binnenkort in de AB met noot van de heer Damen).


Wat betekent deze jurisprudentie voor eisende burgers en voor verwerende
bestuursorganen? Wat kan een advocaat er mee? Het idee is om middels
dergelijke thema's tot een interactieve bijeenkomst te komen.

Om het nog interactiever te maken verzoekt de heer Damen u om uiterlijk 15 september a.s. uw wensen vanuit uw eigen praktijk in te dienen over onderwerpen die u graag behandeld zou willen zien.

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl