4

naam
Actualiteiten agrarisch recht, civiel en fiscaal
datum
25-01-2023
locatie
Benthem Gratama, Burg. van Roijensingel 2, 8011 CS Zwolle
uitvoering
NetlawAcademy
categorie
Juridisch
docent
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur


inhoud
Tijdens deze cursus staat het agrarisch recht en de daaraan verbonden
civiele en fiscale aspecten centraal. In het bijzonder zal er aandacht
zijn voor de personenvennootschappen in de agrarische sfeer, de
monddoodclausule in de agrarische praktijk, non-conformiteit (zowel
feitelijk als juridisch) bij de levering van agrarische onroerende
zaken, de agrarische legitieme portie, landgoederen in de
Natuurschoonwet 1928. Er is tijdens de cursus veel gelegenheid tot
interactie en het stellen van vragen.


Prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld (rheinfeld@fbn.nl) is sinds 2018 als
vennoot aan FBN Juristen verbonden. Hij is als adviseur en docent
gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch
recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder
hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is
hij als vennoot verbonden aan het Instituut voor Agrarisch Recht te
Wageningen. Ook is hij redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch
Recht, het Land- en Tuinbouw Bulletin en de Notarisklerk en is hij vaste
medewerker van de FBN-redactie. Jeroen is in 2014 gepromoveerd aan de
Radboud Universiteit op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze
universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt
colleges agrarisch recht. Sinds 2004 publiceert hij regelmatig in
(agro-)juridische vakbladen en geeft hij cursussen op een breed civiel,
fiscaal en notarieel vlak.
inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl