4

naam
Actualiteiten Aanneming van werk titel 7.12
Netlaw-sectie
Aanbesteding
datum
11-12-2018
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bouwrecht
categorie
Juridisch
docenten
mr. L. Muller
mr. K. Roordink
programma
Ontvangst13:00 - 13:30 uur
Aanvang13:30 uur
Pauze15:30 - 16:00 uur
Einde18:00 uur
inhoud

De wettelijke regeling van aanneming van werk is één van de kernonderwerpen van het bouwcontractenrecht. Aan de hand van actuele ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en uiteraard relevante en actuele rechtspraak, komen de volgende onderwerpen uit titel 7.12 afdeling 1 aan bod:

- de opzet van de regeling aanneming van werk volgens de wet;

- de totstandkoming van de aannemingsovereenkomst en de verhouding met algemene voorwaarden;

- de verplichtingen van opdrachtgever en aannemer, denk aan de bepalingen over de prijs van het werk, meerwerk, kostenverhogende omstandigheden en onvoorziene omstandigheden. 


Maar natuurlijk ook de (precontractuele) waarschuwingsplicht van de aannemer, de gevolgen van de oplevering, de aansprakelijkheid van de aannemer voor en na oplevering, de verjaring en de regeling over de beëindiging van de aannemingsovereenkomst.


Kortom, de eerste afdeling van Titel 7.12 zal uitgebreid belicht worden. Bij alle onderwerpen zal indien relevant een vergelijking worden getrokken met de regeling van de onderwerpen in de UAV 2012 en de UAV-­GC 2005.

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl