4

naam
Erfpachtrecht
rechtsgebied
Bestuurs(proces)recht
datum
05-04-2018
locatie
Karel5, Geertebolwerk 1, 3511 XA UTRECHT
uitvoering
sectie Bestuursrecht
NOvA
deelname PO
categorie
Juridisch
NetlawAcademy
stageplus
docent
Csm w9f23 da8e1a166c prof. mr. dr. H.D. Ploeger
programma
Ontvangst 13:00 - 13:30 uur
Aanvang 13:30 uur
Pauze 15:30 - 16:00 uur
Einde 18:00 uur
inhoud

Hendrik Ploeger studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en notarieel recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1997 promoveerde hij te Leiden op het proefschrift Horizontale splitsing van eigendom. Na verschillende wetenschappelijke functies aan de Leidse universiteit is hij sinds 2001 verbonden aan de TU Delft, momenteel als universitair hoofddocent aan de faculteit Bouwkunde. Daar verricht hij onderzoek en verzorgt hij onderwijs op het gebied van de juridische vormgeving van ruimtegebruik, de registratie van rechten en beperkingen en vraagstukken rond de data-gedreven stedelijke omgeving.  In 2009 werd hij benoemd op de bijzondere leerstoel vastgoedrecht aan de Vrije Universiteit (oratie: De Juritect). Samen met Jitske de Jong bewerkte hij de derde druk van de monografie Erfpacht en opstal (2008). Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de vierde druk van dit handboek.

 

Inhoud cursus erfpacht

De gemeentelijke erfpacht leek aan het einde van de twintigste eeuw op zijn retour, maar dit beperkte recht maakte ten tijde van de financiële crisis een comeback. Dat wil niet zeggen dat erfpacht een rustig bezit is. Zo deed in Amsterdam de maatschappelijke en politieke discussie rond de overgang van voortdurende erfpacht naar de eeuwigdurende variant de gemoederen hoog oplopen. Deze onrust werd weerspiegeld in het juridische debat rond de normen voor de canonvaststelling en de (on)toelaatbaarheid de erfpachter eenzijdig nieuwe regels op te leggen, in het licht van de Europese consumentenbescherming. Los hiervan werden vanuit de wetenschap voorstellen gedaan tot modernisering van de wettelijke regeling.

In deze cursus zal het zwaartepunt liggen op de recente ontwikkelingen in rechtspraak en literatuur, met een zwaartepunt op de praktische gevolgen voor het gebruik van erfpacht door overheid en particuliere grondeigenaren. Tevens zal kort ingegaan worden op vernieuwende vormen van erfpacht, in het bijzonder in het kader van meervoudig ruimtegebruik (3D en 4D). Ontwikkelingen die de toepassing van erfpacht een nieuwe dimensie geven.