4

naam
De algehele en beperkte gemeenschap: verschillen en gevolgen
rechtsgebied
Personen- en familierecht
datum
08-03-2018
locatie
De Rechtbank (De Raadzaal), Korte Nieuwstraat 14, 3512 NM Utrecht
uitvoering
sectie Personen- en familierecht
NOvA
deelname PO
categorie
Juridisch
NetlawAcademy
stageplus
docent
Schermafbeelding 2018 01 19 om 11.44.33 mr. dr. B. Breederveld
programma
Ontvangst 13:00 - 13:30 uur
Aanvang 13:30 uur
Pauze 15:30 - 16:00 uur
Einde 18:00 uur
inhoud

De algehele en beperkte gemeenschap van goederen: de verschillen en de gevolgen voor de praktijk

Na 180 jaar is vanaf 1 januari 2018 de wettelijke “algehele” gemeenschap van goederen vervangen door een beperkte gemeenschap als hoofdstelsel van het huwelijksvermogensrecht. De nieuwe wettelijke regeling brengt belangrijke wijzigingen met zich mee voor zowel de echtgenoten zelf als voor derden. De nieuwe regels gelden voor de afwikkeling van het vermogen van hen die na die na 1 januari zonder huwelijkse voorwaarden huwen en weer gaan scheiden.

Maar voor hen die zijn gehuwd vóór 1 januari 2018 zonder het maken van huwelijkse voorwaarden blijft met name de oude regel van artikel 1:94 BW, die de samenstelling van de gemeenschap bepaalt, van kracht.

De cursus is gericht op de gewijzigde en nieuwe artikelen van titel 7 van Boek 1 BW en de gevolgen ervan voor (o.a.) de echtscheidingspraktijk naast de regeling van artikel 94 (en de daarop betrekking hebbende rechtspraak) die van toepassing blijft voor de “oude” huwelijken.  Aan de hand van actuele rechtspraak wordt bezien welke de gevolgen zijn en zullen zijn (en mogelijk kunnen zijn) voor de reeds in 2012 ingevoerde regels over zaaksvervanging en vergoedingsrechten nu er voortaan sprake zal zijn van (meer) privévermogen van de echtgenoten. Daarbij wordt voorts aandacht besteed aan enige recente rechtspraak op dit  terrein waaronder het recente arrest HR 8 september 2017 inzake de gevolgen van een uitsluitingsclausule.

Tijdens de cursus zal mede een praktijkcasus worden behandeld om het onderscheid tussen “oud” en “nieuw” recht beter te doorgronden en de (toekomstige) problemen met betrekking tot de thans geldende wettelijke regeling in kaart te brengen

Bart Breederveld is  advocaat bij Rensen advocaten te Alkmaar en houdt zich met name bezig met advisering en procederen op het terrein van het afwikkelen van vermogen na scheiding en na overlijden. Hij is tevens  als docent verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en doceert daar, alsmede ook aan de universiteit te Utrecht, diverse vermogensrechtelijke vakken, waaronder het huwelijksvermogensrecht en het relatievermogensrecht. Hij is als  een van de adviseurs van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel tot beperking van de gemeenschap van goederen (33987) nauw betrokken geweest bij het wetgevingsproces leidend tot het in werking treden van de wet per 1 januari 2018. Voorts is hij Raadsheerplaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag.