4

naam
Actualiteiten UWV Ontslagprocedure
rechtsgebied
Arbeidsrecht
datum
22-05-2018
locatie
BCN CS (Domzaal), Catharijnesingel 48, 3511 GC Utrecht
uitvoering
sectie Arbeidsrecht
NOvA
deelname PO
categorie
Juridisch
NetlawAcademy
stageplus
docent
Schermafbeelding 2018 02 09 om 12.20.40 mr. J. Meijer
programma
Ontvangst 13:00 - 13:30 uur
Aanvang 13:30 uur
Pauze 15:30 - 16:00 uur
Einde 18:00 uur
inhoud

 

Mr. J. (Jan) Meijer is als Manager Arbeids- en Ontslagrecht werkzaam bij de landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV. In deze hoedanigheid is hij onder meer verantwoordelijk voor het beleidsmatig aansturen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV op het terrein van de uitvoering van de ontslagtaak en onderhoudt hij de contacten met onder meer het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en de Stichting van de Arbeid. Onder zijn vakinhoudelijke verantwoordelijkheid zijn de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid tot stand gekomen. Daarnaast spreekt hij regelmatig op congressen van het Instituut voor arbeidsrecht, Lexlumen, Sdu, Verenigingen voor arbeidsrechtadvocaten, SRA , OSR, etc.

 

Cursus Actualiteiten UWV-ontslagprocedure

In deze cursus zal de heer Meijer het volledige toetsingskader voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid doorlopen. Daarbij zal hij uitvoerig aandacht besteden aan de inmiddels gepubliceerde jurisprudentie rondom de A- en de B-grond en de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk van UWV. Actualiteiten die de revue zullen passeren zijn onder meer het veelvuldig in de vakliteratuur besproken onderwerp  ‘Herplaatsing binnen een -internationale- groep’ (inhoud en reikwijdte van de herplaatsingsplicht), de in het Regeerakkoord aangekondigde vereenvoudiging van de  ‘Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers’ en de wijziging/aanvulling van de set uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid.

inschrijving
voor inschrijving of interesse in deze opleiding email naar m.haverkate@netlawacademy.nl