2

naam
Actualia Aansprakelijkheid (2015-nu)
rechtsgebied
Aansprakelijkheidsrecht
datum
16-10-2017
locatie
Kantoor KBS Advocaten, Euclideslaan 8, 3584 BN Utrecht
uitvoering
sectie Aansprakelijkheid
NOvA
deelname PO
categorie
Juridisch
NetlawAcademy
stageplus
docent
Afbeelding.aspx prof. mr. I. Giesen
programma
Ontvangst 17:00 - 17:30 uur
Aanvang 17:30 uur
Pauze met broodjes  18:30 - 19:00 uur
Einde 20:00 uur
inhoud
Ivo Giesen begint groots, in de zin van ‘veelomvattend en meeslepend’, door onder het kopje ‘Historisch onrecht’ het afscheid van Jaap Spier evenals enkele van de meest spraakmakende zaken van de afgelopen twee jaar te bespreken, waaronder de Groningse gaswinning-zaken en de Urgenda-zaak. Van daar is het een kleine stap naar zowel het thema ‘Reguleringsvraagstukken’ als naar het thema ‘Collectieve acties’.
 
Onder het thema ‘Dogmatiek’ of ‘Algemene ontwikkelingen' passeren dan in het bijzonder de ontwikkelingen qua onrechtmatigheid, causaliteit, de relativiteitseis, enkele risicoaansprakelijkheden, verjaring en enkele aspecten van schadevergoedingsrecht (zoals de hoogte van ons smartengeld; schok- en affectieschade) de revue.